ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

.................... ΠΟΡΕΙΑ ......................


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

             ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ            

                            ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΑΠ                              

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ


   www.oasep.gr   Εξειδικευμένο κέντρο ΠΟΡΕΙΑ   www.oeap.gr

Ρωτήστε μας για τα ευέλικτα υποστηρικτικά μας προγράμματα, που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες! τηλ 2110136761

Στο φως η πρώτη αξιολόγηση σε 14 ΑΕΙ

Στο φως η πρώτη αξιολόγηση σε 14 ΑΕΙ

Την άνοιξη στη δημοσιότητα, μετά μπαίνουν στο μικροσκόπιο τα προγράμματα σπουδών

 

Την άνοιξη θα δοθούν στη δημοσιότητα οι μεγάλες αξιολογήσεις 14 ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, ενώ την ίδια περίοδο είναι πιθανόν να ολοκληρώνονται και οι αξιολογήσεις των υπόλοιπων 22, όπως λέει στο «Βήμα» η πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στα ΑΕΙ κυρία Νικολέτα Παϊσίδη.
Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιας έκτασης αξιολόγηση των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ καθώς ως τώρα στην έκθεση που συνέτασσε κάθε χρόνο η ΑΔΙΠ περιλαμβάνονταν κυρίως αξιολογήσεις τμημάτων. Οπως δε απέδειξε η εμπειρία, η αξιολόγηση στα ΑΕΙ μόνο «τιμωρητική» δεν ήταν, όπως πολλοί είχαν τον φόβο, καθώς απέδωσε μεγαλύτερες ευθύνες στο κράτος για την έλλειψη στήριξης και υποδομών και στις περισσότερες περιπτώσεις επιβράβευσε το ακαδημαϊκό επίπεδο των ελληνικών πανεπιστημίων.

Προς την πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών
Με την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων σε επίπεδο ιδρύματος, δηλαδή συνολικά όσον αφορά τη λειτουργία των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, θα ξεκινήσει το επόμενο «γιγαντιαίο» πρόγραμμα της διαδικασίας ακαδημαϊκής πιστοποίησης όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών τους.
Τα κριτήρια που προβλέπονται από τον νόμο για την πιστοποίησή τους είναι:
1. Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών.

2.
Μαθησιακά αποτελέσματα και επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

3.
Δομή και οργάνωση του προγράμματος σπουδών.

4.
Ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου.

5.
Καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού.

6.
Ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας.

7.
Βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα.

8.
Ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων.

9.
Ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.
«Η ΑΔΙΠ σήμερα, παρά τις αντίξοες συνθήκες, βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης χάρη στις επίμονες προσπάθειες της διοίκησης και του προσωπικού της» λέει η κυρία Παϊσίδου μιλώντας στο «Βήμα». «Μετά την εσωτερική της αυτοαξιολόγηση, από τον Ιούνιο του 2015 διαπιστεύτηκε ως ευρωπαϊκός φορέας διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση και είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ENQA).

Πρόσφατα ολοκλήρωσε και επεξεργάστηκε τα δεδομένα της αξιολόγησης των περίπου 400 ακαδημαϊκών μονάδων και συνεχίζει την οργάνωση και πραγματοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης των ΑΕΙ της χώρας μας. Σημειώνεται ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία η εξωτερική αξιολόγηση των 14 ιδρυμάτων και έχει προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2016 η αξιολόγηση των υπόλοιπων 22»
σημειώνει η κυρία Παϊσίδου.

Μεγάλη πρόοδος στα πανεπιστήμια

«Η ΑΔΙΠ εκπόνησε μελέτες για την προετοιμασία της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, ενώ τους τελευταίους μήνες του 2015, με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, εγκατέστησε το ολοκληρωμένο εθνικό πληροφοριακό σύστημα διασφάλισης ποιότητας το οποίο θα διασυνδέει την ΑΔΙΠ με τα ιδρύματα και το υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων.
Η ΑΔΙΠ μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων των αξιολογήσεων διαπίστωσε τη μεγάλη πρόοδο που έχουν σημειώσει τα ιδρύματα ως προς την ανάπτυξη και εμπέδωση κουλτούρας ποιότητας, καθώς και ως προς την ανάπτυξη των εσωτερικών τους διαδικασιών για τη βελτίωση των επιδόσεών τους. Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώνεται ότι οι συστάσεις των επιτροπών εξωτερικής αξιολόγησης των τμημάτων (ακαδημαϊκών μονάδων) λαμβάνονται σοβαρά υπόψη αφού καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες συμμόρφωσής τους προς αυτές. Εδώ έγκειται και η μεγάλη αξία της διασφάλισης της ποιότητας» αναφέρει η πρόεδρος της ΑΔΙΠ.

Τεχνογνωσία δεκαετούς εμπειρίας

«Από την άλλη πλευρά, η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει άμεσα, θα είναι η καταλυτική διαδικασία που θα οδηγήσει στην απάλειψη των αδυναμιών και στην κατάκτηση υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών προς όφελος των φοιτητών και των αποφοίτων.
Η ΑΔΙΠ θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που προσφέρει η διασφάλιση ποιότητας, δηλαδή κριτήρια, δείκτες, κατευθυντήριες αρχές, οδηγίες και εμπειρογνώμονες, ώστε να υποστηρίξει τα ΑΕΙ της χώρας μας στο να αναβαθμίσουν όλους τους συντελεστές της εκπαιδευτικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας.

Η τεχνογνωσία της ΑΔΙΠ που έχει αποκτηθεί κατά τη δεκαετή της λειτουργία μπορεί να μεταφερθεί στους αντίστοιχους θεσμούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρκεί αυτό να επιδιώκεται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς. Η μεταφορά τεχνογνωσίας, εφόσον τελικά ζητηθεί, μπορεί να επιτευχθεί μέσω δικτύων ή προγραμμάτων συνεργασίας ή άλλων, αντίστοιχων δράσεων» καταλήγει η πρόεδρος της ΑΔΙΠ.

 

Πηγή: http://www.tovima.gr

 
Εκπαιδευτικά Θέματα
Ολοκλήρωση 7ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ

 

 

Read more...
 
Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών

Για ακόμη μια χρονιά η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού για τη βοήθεια των υποψηφίων των στρατιωτικών σχολών στη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεών τους, δημιούργησε έναν Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών.

Read more...
 
Όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές

Με αφορμή την επικείμενη έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων παρουσιάζονται μια σειρά από πληροφορίες, ερωτήσεις - απαντήσεις καθώς και παλιότερες αναρτήσεις του Υπουργείου Παιδείας προς ενημέρωση των υποψηφίων.

Read more...
 
Εκδόσεις
Banner

Εκδόσεις Σιγαρέτα - Εκδόσεις και Περιοδικό Οδός Πανός

Banner
Μελέτες, διακοσμήσεις

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Εκδόσεις αδειών,αναπαλαιώσεις, ανακαινίσεις,διαμορφώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, διακοσμήσεις,δώστε αξία στο ακίνητό σας

Τηλ: 210 8962996

κιν: 6944724597

Banner
Μουσείο Ακρόπολης
Banner
Fuehrungen durch das Neue Akropolismuseum
Guided Tour of the Acropolis Museum
Εκπαίδευση και κοινωνία
Περισσότερες μετακινήσεις υποψηφίων για τα ΑΕΙ θα καλύψει φέτος το υπουργείο

04 04 16 ejetaseis

Με τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε σήμερα και ψηφίζεται την Πέμπτη λύνεται το θέμα της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μαθητών που δίνουν πανελλαδικές σε άλλο λύκειο από εκείνο στο οποίο φοιτούν.

Read more...
 
Πως Έλληνες φοιτητές μπορούν να γνωρίσουν την ακαδημαϊκή πραγματικότητα του εξωτερικού δωρεάν.

Ενας από τους άξονες των αλλαγών αφορά το λύκειο, το οποίο πρέπει να πάψει να είναι προθάλαμος για την είσοδο στα πανεπιστήμια, αλλά να λειτουργεί ως αυτοτελής βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος

Το Corallia και οι σύλλογοι Ελλήνων φοιτητών σε πέντε πανεπιστήμια της Αμερικής (Stanford, Berkeley, MIT, Georgia Tech, UC San Diego) οργανώνουν κάθε χρόνο το «Educational Trip».

Read more...
 
Ολο και περισσότερα σχολεία ζητούν δωρεάν γεύματα

Ολο και περισσότερα σχολεία ζητούν δωρεάν γεύματα

Αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 260.000 μαθητές έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα Διατροφή του Ινστιτούτου Prolepsis και του «Βήματος»

Read more...
 
Εκδηλώσεις – Εκθέσεις – Φεστιβάλ
Γιάννης Χαρούλης: Οι πρώτες συναυλίες για το καλοκαίρι 2016

Γιάννης Χαρούλης: Οι πρώτες συναυλίες για το καλοκαίρι 2016

Μετά από έναν χειμώνα απουσίας από τη συναυλιακή σκηνή και την προετοιμασία της νέας του δισκογραφικής δουλειάς που θα κυκλοφορήσει σύντομα, ο Γιάννης Χαρούλης θα κάνει και φέτος, ένα μεγάλο καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι ανά την Ελλάδα.

Read more...
 
Ο Διονύσης Σαββόπουλος live στο Φουγάρο

alt

ο Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Απριλίου στις 10μμ, το Φουγάρο υποδέχεται στους υπαίθριους χώρους του για δύο βραδιές το Διονύση Σαββόπουλο

Read more...
 
Sani Festival 2016: Μία γεύση από το φετινό φεστιβάλ

Sani Festival 2016: Μία γεύση από το φετινό φεστιβάλ

SANI FESTIVAL 2016 :: Highlights

Read more...
 
Εκδηλώσεις στα Πανεπιστήμια
Διημερίδα με θέμα "Η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία"

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο by sponsor" target="a652c_1462551571_wwwuoagr_267324" style="color: #0b77b6; left: auto; top: auto;">ΠΛΑΊΣΙΟ του εορτασμού των 25 ετών από την ίδρυσή του, διοργανώνει διημερίδα με θέμα «η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σε συνεργασία με τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής.

Read more...
 
ΤΜΣ: Pianodrum με τους Christof Moser και Alex Dostal [11/5/16]

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου πραγματοποιεί Συναυλία Μουσικής Δωματίου

Read more...
 
Ομαδικό εργαστήριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνικές επιχειρήσεις! Μάθε, δράσε, επιχείρησέ το!

Read more...