Ερχεται νέου τύπου αξιολόγηση

Η αξιολόγηση δεν μπορεί να «αποπεμφθεί» από τα σχολεία με δεδομένο ότι η ελληνική κοινωνία απαιτεί να αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί.

Σε αξιολόγηση χωρίς τιμωρητικό χαρακτήρα και η οποία δεν θα συνδέεται με τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας,

προσανατολίζεται η νέα ηγεσία του υπουργείοτ Παιδείας.

Το σύστημα, που επρόκειτο να εφαρμοστεί από τη νέα χρονιά για την αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών μπήκε ήδη στον «πάγο» και τώρα θα αναζητηθούν άλλοι τρόποι αποτίμησης του έργου των εκπαιδευτικών με τελικό στόχο να εντοπιστούν προβλήματα και αδυναμίες και να ενισχυθούν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και τα σχολεία.

Το βέβαιο είναι ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί να «αποπεμφθεί» από τα σχολεία με δεδομένο ότι η ελληνική κοινωνία απαιτεί να αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί, κάτι που βέβαια ούτε και η εκπαιδευτική κοινότητα αρνείται, αρκεί, όπως ισχυρίζονται, να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και να μην έχει σκοπό να δείξει την πόρτα της εξόδου από την εκπαίδευση στους εργαζομένους.

Οπως έχει ήδη υποσχεθεί και ο υπουργός Παιδείας, Αριστείδης Μπαλτάς, άμεσα θα ξεκινήσει διάλογος με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο σύστημα το οποίο θα συνδυάζεται και με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όπου προκύπτουν τέτοιες ανάγκες.

Ταυτόχρονα, η νέα πολιτική ηγεσία απορρίπτει κάθε σκέψη στη νέου τύπου αξιολόγηση να λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις των μαθητών για την κατηγοριοποίηση των σχολείων.

Ενισχυτική διδασκαλία
Ομως όπου εντοπίζονται ανάγκες για περαιτέρω βοήθεια των μαθητών, θα ενισχύονται μέσω προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

Πάντως, μαζί με την αξιολόγηση το υπουργείο Παιδείας θα κάνει και αλλαγές σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διοικητική στελέχωση της εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την αντικατάσταση των 13 περιφερειακών διευθυντών Εκπαίδευσης, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθεί και στους σχολικούς συμβούλους. Βέβαια, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης (σχολικών συμβούλων, διευθυντών Εκπαίδευσης, διευθυντών σχολικών μονάδων κ.ά.), οι οποίες έγιναν μέχρι τώρα, στοίχισαν στο ελληνικό κράτος τεράστια κονδύλια τα οποία υπολογίζονται κοντά στα 4.000.000 ευρώ.

 

Πηγή: http://www.ethnos.gr