Υποτροφίες κληροδοτήματος "Νικολάου Κρήτσκη"

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 21/6/2016

 

Προκήρυξη τριών (3) υποτροφιών σε πτυχιούχους των Πανεπιστημίων της χώρας καταγόμενους από τις Σπέτσες για μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 21/6/2016. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.minedu.gov.gr/aei-9/ypotrofies-klirodotimata-neo

Πηγή: http://www.uoa.gr